Temporarily paused analyst coverage

Due to Redeye’s client relationship with this company, analyst coverage has been paused temporarily. We will get back with an updated view of the company once coverage is resumed.

ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Uppdaterade förväntningar på Q4

Inför den kommande bokslutskommunikén som släpps måndagen den 20:e februari har Allgon under morgonen gått ut och meddelat att bolaget kommer att redovisa engångskostnader som tynger kvartalets resultat. Kostnadsposterna har dock begränsad påverkan på våra prognoser för 2017 och framåt.

Allgon rapporterar att bolaget under fjärde kvartalet kommer redovisa kostnadsposter till följd av att bolaget slutfört sitt omstruktureringsprogram för Åkerströms i Björbo. För detta har Allgon reserverat kostnader på 3,6 MSEK över helåret 2016 vilket kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet. Dessutom meddelar bolaget att det samtidigt görs lagernedskrivningar på 2,1 MSEK som en effekt av en rationaliserad produktportfölj. Allgon räknar med att det genomförda omstruktureringsprogrammet kommer att öka lönsamheten på sikt genom att uppnå årliga besparingar om 5 MSEK redan från och med 2017.

Inför den stundande kvartalsrapporten justerar vi därför ned våra resultatprognoser något. Även om vi förväntat oss kostnader relaterade till produktionsflytten till Kina verkar dessa kostnader ha varit något högre än vad vi initialt räknat med. Dessutom kan det finnas kostnadsposter relaterade till förvärvet av WSI som kan komma att påverka vår prognos. I övrigt förväntar vi oss inte några större överraskningar av den kommande rapporten.

Förväntningar på Q4
Vi förväntar oss att bolagets omsättning kommer in på 41 MSEK varav 5,5 MSEK kommer från WSI. Vad gäller EBIT justerar vi ned vår prognos med tanke på de nedskrivningar som gjorts och en något högre omstruktureringskostnad än förväntat. Vi förväntar oss därmed EBIT på -6,2 MSEK för fjärde kvartalet 2016.

Allgon har haft ett händelserikt 2016 där bolaget tillträtt både Åkerströms och WSI. Vi finner det rimligt att bolaget uppvisar tillfälliga kostnader till följd av detta och räknar med att det kan förväntas öka lönsamheten i bolaget redan från och med Q1 2017. Därför har dessa engångskostnader begränsad påverkan på våra prognoser.

Download our latest Research Report from 2018-02-23

Download full report icon-download