Temporarily paused analyst coverage

Due to Redeye’s client relationship with this company, analyst coverage has been paused temporarily. We will get back with an updated view of the company once coverage is resumed.

ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Engångskostnader drar ned resultatet

Under morgonen publicerade Allgon sin bokslutskommuniké för helåret 2016. Årets sista kvartal kännetecknas av engångskostnader i form av nedskrivningar, transaktionskostnader och slutförd omstrukturering i Åkerströms vilket påverkar kvartalsresultatet negativt. Utfallet av försäljningen faller dock väl i linje med vår prognos. Med anledning av att kostnaderna är relaterade till lönsamhetsåtgärder har det svaga resultatet begränsad påverkan på våra prognoser.

Allgon redovisar en nettoomsättning på 40,2 MSEK (32,2) för det fjärde kvartalet. EBIT landar på -14,8 MSEK (-0,9). Vi förväntade oss en nettoomsättning på 41 MSEK respektive EBIT på -6,2 MSEK. Vi kan konstatera att engångskostnaderna kom in högre än förväntat, totalt motsvarande 8,3 MSEK, vilket givetvis får negativ påverkan på resultatet i fjärde kvartalet. De största kostnaderna kommer från Åkerströms där bolaget både gjort nedskrivningar i samband med en rationalisering av produktportföljen samt att man slutfört sina omstruktureringar i Björbo. Försäljningen ligger däremot i nivå med vad vi förväntat oss, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 25% jämfört med Q4 2015. Det senaste förvärvet WSI står för 7,4 MSEK av nettoomsättningen under årets sista kvartal. Rapporten kännetecknas främst av engångskostnaderna och bjuder i övrigt inte på några större överraskningar.

Som vi påpekade i samband med vår senaste uppdatering finner vi det rimligt att det uppstår kostnader i samband med både förvärv och rationaliseringar. Vi ser åtgärderna som viktiga i ett steg för att nå högre lönsamhet i ett bolag som Åkerströms. Därför ser vi ingen anledning att revidera ned våra prognoser för kommande kvartal och det redovisade resultatet har därför begränsad påverkan på våra framtidsutsikter. Vi återkommer inom kort med en mer utförlig analysuppdatering.

Download our latest Research Report from 2018-02-23

Download full report icon-download