ALLG B

Allgon

News article

Print

ALLGON: FÖRVÄRVAR SATELLITBOLAGET SATMISSION

STOCKHOLM (Direkt) Allgon, inriktat på antennteknik och listat på First North, har tecknat avtal om att förvärva Satmission som tillverkar satellitutrusning för kommersiella ändamål.Det framgår av ett

STOCKHOLM (Direkt) Allgon, inriktat på antennteknik och listat på First North, har tecknat avtal om att förvärva Satmission som tillverkar satellitutrusning för kommersiella ändamål.Det framgår av ett pressmeddelande.Transaktionen sker ...

STOCKHOLM (Direkt) Allgon, inriktat på antennteknik och listat på First North, har tecknat avtal om att förvärva Satmission som tillverkar satellitutrusning för kommersiella ändamål.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen sker genom att Allgon köper aktierna i Satmission från dess nuvarande ägare för 22,5 miljoner kronor. Köpeskillingen kommer att erläggas dels kontant med 5 miljoner kronor och dels genom nyemittering av aktier i Allgon till ett värde om 17,5 miljoner kronor.

Från 2017 och fram till och med 2019 finns en årlig tilläggsköpeskilling om maximalt 3,5 miljoner kronor per år, det vill säga totalt 10,5 miljoner kronor under tre år.

Satmission är baserat i Kalix i Norrbotten och sysselsätter 10 medarbetare. Bolaget har utvecklat ett antal lösningar för kommunikation med satellit för kommersiellt bruk.

Under fjolåret omsatte Satmission 25 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 3,5 miljoner kronor.

"Satmission har haft en kraftig tillströmning av nya kunder och en sammantagen tillväxt på 300 procent under de senaste tre åren", uppger köparen Allgon.

Kunderna finns dels inom media och broadcasting, samt inom områdena räddning och säkerhet, vilka står för omkring hälften av försäljningen. Satmission ägs för tillfället av grundarna och lokala entreprenörer, samt av Almi Invest och Startkapital i Norr AB.

Tillträde till Satmission för Allgongruppen beräknas bli under maj 2017.