ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: förväntningar inför Q1 rapport

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Imorgon torsdag den 4:e maj släpper Allgon sin rapport för årets första kvartal. Vi förväntar oss att koncernens nettoomsättning uppgår till cirka 50,5 MSEK under kvartalet och att Allgongruppen uppnår nollresultat på EBIT-nivå. Vi finner det särskilt intressant att följa upp utvecklingen i Åkerströms för att se om Allgon lyckats förbättra lönsamheten i bolaget.

En nettoomsättning i nivåer runt 50,5 MSEK motsvarar en försäljningstillväxt runt 25% jämfört med föregående kvartal som till största del tillskrivs WSI som förvärvades i november 2016. Rapporten för fjärde kvartalet 2016 tyngdes av kostnadsposter relaterade till lönsamhetsåtgärder som genomförts under perioden. Vi ser därför framemot att följa upp om åtgärderna har haft synlig effekt på lönsamheten redan under första kvartalet. Som framgår i vår senaste analysuppdatering förväntar vi oss att ett resultat på EBITDA-nivå på 0,3 MSEK inom segmentet industriell radiostyrning. På koncernnivå förväntar vi oss EBITDA resultat runt 1,7 MSEK och att gruppen når nollresultat på EBIT-nivå under första kvartalet 2017.

I övrigt förväntar vi oss inga större överraskningar i rapporten. Kvartalets största händelse rör förvärvet av bolaget Satmission som annonserades i slutet av mars. Satmissions omsättning under 2016 uppgick till 25 MSEK och uppvisade ett rörelseresultat om 3,5 MSEK. Tillträde av bolaget beräknas ske i mitten av maj. Vi återkommer med hur förvärvet påverkar våra prognoser och värdering i vår nästa analysuppdatering.

Download our latest Research Report from 2018-08-16

Download full report icon-download