ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: förbättrad lönsamhet redan under Q1

Under morgonen publicerade Allgon sin rapport för årets inledande kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 50,6 MSEK och rörelseresultatet för perioden blev 0,95 MSEK. Vi kan därmed konstatera att omsättningen kom in i nivå med våra förväntningar samtidigt som bolaget uppvisar bättre lönsamhet än väntat. Vi ser positivt på rapporten som visar att tidigare genomförda lönsamhetsåtgärder burit effekt redan under årets inledande kvartal.

Vi hade förväntat oss en nettoomsättning runt 50,5 MSEK och att Allgongruppen skulle nå nollresultat på EBIT-nivå. Omsättningen kom därmed in strax ovanför vår prognos samtidigt som rörelseresultatet uppgick till 0,95 MSEK. Vi kan följaktligen konstatera att de lönsamhetsåtgärder som genomförts under 2016 verkar ha haft stark effekt redan på årets inledande kvartal.

Vi finner segmentet industriell radiostyrning särskilt intressant då lönsamheten inom segmentet är betydligt förbättrad. EBITDA för affärsområdet uppgår till cirka 1,9 MSEK jämfört med vårt förväntade 0,3 MSEK. Omsättningen inom segmentet uppgick samtidigt till 22,4 MSEK vilket är precis under vad vi förväntat oss. Vi kan därmed konstatera att affärsområdet uppvisar bättre lönsamhet än väntat.

Affärsområdet industriell IoT genererade en omsättning om 10,8 MSEK och ett resultat på EBITDA-nivå om cirka 0,8 MSEK vilket motsvarar en något lägre EBITDA marginal än väntat. Vi ser positivt på rapporten då koncernen levererar på förväntad omsättning och uppvisar lönsamhet inom samtliga segment. Vi anser att Allgongruppens utmaning nu blir att bibehålla och fortsätta förbättra lönsamheten framöver. I sedvanlig ordning återkommer vi med en mer utförlig analysuppdatering.

Download our latest Research Report from 2018-09-10

Download full report icon-download