Temporarily paused analyst coverage

Due to Redeye’s client relationship with this company, analyst coverage has been paused temporarily. We will get back with an updated view of the company once coverage is resumed.

ALLG B

Allgon

Press release

Print

Allgon har tillträtt aktierna i Satmission AB

Satmission AB, med bas i Kalix, Norrbotten, sysselsätter 10 medarbetare och har utvecklat ett antal antennlösningar för kommersiell satellitkommunikation. Kunderna finns inom media, broadcasting, räddning och säkerhet.Under 2016 omsatte ...

Satmission AB, med bas i Kalix, Norrbotten, sysselsätter 10 medarbetare och har utvecklat ett antal antennlösningar för kommersiell satellitkommunikation. Kunderna finns inom media, broadcasting, räddning och säkerhet.

Under 2016 omsatte Satmission 25 MSEK med ett rörelseresultat på 3,5 MSEK. Marknaden för satellitutrustning för kommersiella ändamål bedöms omsätta cirka 1 miljard svenska kronor i Europa där Satmission idag har cirka 2,5 procents marknadsandel. Den globala marknaden för satellitkommunikation uppgår till flera miljarder svenska kronor.

Allgongruppen slutför nu sitt fjärde förvärv och vi närmar oss en årlig omsättning på 250 miljoner svenska kronor på helårsbasis. Satmission passar väl in med vår förvärvsstrategi som är att identifiera och förvärva bolag med potential att utvecklas vidare i Allgongruppen. Satmission är på en imponerande resa och har blivit en erkänd aktör hos många kunder. Satmission har potentialen att utvecklas vidare på en intressant marknad säger Johan Hårdén koncernchef för Allgongruppen.

Mer info

Allgon AB

CEO Johan Hårdén
Tfn. 0733 859 219
E-post : johan.harden@allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 klockan 11.00.