ALLG B

Allgon

Research update

Print

Allgon: Lönsam inledning på 2017

Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 50,6 (32,6) MSEK vilket motsvarar en (Y/Y) tillväxt runt 55%. Rapporten kännetecknas främst av att bolaget uppvisar förbättrad lönsamhet något tidigare än väntat där EBIT uppgick till cirka 1 MSEK jämfört med förväntat nollresultat.
Lönsamhetsåtgärderna som genomfördes under 2016 tycks ha burit effekt redan under inledningen av 2017. Vi förväntar oss ökad försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet under året vilket kommer att förstärkas genom förvärvet av Satmission.
Efter att ha inkluderat det nya förvärvet Satmission och marginellt justerat våra prognoser utifrån senaste rapport kommer vi fram till en värdering på 20 kronor per aktie i basscenariot, 10 kronor i bearscenariot samt 27 kronor per aktie i vårt bullscenario. Allgongruppens utmaning ligger nu i att förbättra lönsamheten ytterligare i takt med att försäljningen förväntas växa inom samtliga segment samtidigt som nya eventuella förvärv genomförs.

Continue reading (pdf) icon-download