Temporarily paused analyst coverage

Due to Redeye’s client relationship with this company, analyst coverage has been paused temporarily. We will get back with an updated view of the company once coverage is resumed.

ALLG B

Allgon

Press release

Print

Satmission AB har tecknat nytt stort ramavtal med en första delleverans på 7 MSEK

Den första delleveransen uppgår till 7 MSEK och sker under juni månad 2017. Därefter sker avrop inom ramen för avtalet under kommande 3 år. Antennsystemen är avsedda för kommunikation med satellit och levereras till ...

Den första delleveransen uppgår till 7 MSEK och sker under juni månad 2017. Därefter sker avrop inom ramen för avtalet under kommande 3 år. Antennsystemen är avsedda för kommunikation med satellit och levereras till kund för sammansättning och slutligt bruk på plats.  

Det glädjer mig mycket att Satmission får en sådan fin start som nybliven medlem i Allgongruppen. Kontraktet är en kvittens på att bolaget har ett attraktivt erbjudande och tillsammans ser vi goda möjligheter till fler affärer", säger Johan Hårdén vd för Allgongruppen. 

"Vi har förberett denna affär under en längre tid och byggt en bra kundrelation samt framförallt har vi rätt produkter med bra kvalité och prestanda. Kontraktet innebär en viktig signal till marknaden att vi nu är en aktör att räkna med i riktigt stora affärer säger Niclas Karlsson Försäljningschef för Satmission AB i Kalix.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Hårdén                                              
Allgon AB                                                                                            
Tel.0733 859219                                                          
E-post: johan.harden@allgon.se                             

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 klockan 13.30.