ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Satmission tecknar stort ramavtal

Allgon meddelade tidigare under eftermiddagen att Satmission tecknat ett ramavtal som innefattar leverans av 180 antennsystem under de tre kommande åren. Givet att avtalet avropas inom tre år uppgår det totala kontraktvärdet till cirka 70 MSEK. Den första delleveransen kommer att levereras i juni och beräknas uppgå till 7 MSEK.

Allgon meddelade den 10 maj 2017 att bolaget tillträtt aktierna i Satmission. I vår senaste analysuppdatering meddelade vi att vi prognosticerat att cirka 3,3 MSEK av Satmissions omsättning under andra kvartalet skulle tillföra Allgongruppen. Med tanke på dagens pressmeddelande kan vi därmed konstatera att Satmissions omsättning kommer att bli högre än så.

Därför ser vi nu anledning att justera upp våra kortsiktiga förväntningar på omsättningen för affärsområdet antenner då Q2 försäljningen i Satmission blir högre än initialt prognostiserat. Med tanke på ramavtalets struktur är det svårt att uppskatta hur resterade del av avtalet kommer att avropas under de kommande åren. Som vi nämnde i vår senaste uppdatering räknar vi med en hög försäljningstillväxt för Satmission under kommande år - ett antagande som stärks av dagens pressmeddelande. Vi finner ett motiverat värde på 20 kronor per aktie i basscenariot vilket innebär att vi ser en stor uppsida från dagens nivåer.

Download our latest Research Report from 2018-09-10

Download full report icon-download