ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Q2 förväntningar

Allgon presenterar sin delårsrapport för årets andra kvartal torsdagen den 31 augusti. Vi förväntar oss att bolaget uppvisar en omsättning runt 58 MSEK och ett resultat på EBITDA-nivå runt 1,9 MSEK. Allgon tillträdde aktierna i Satmission under mitten av kvartal två och vi räknar med att koncernen uppvisar omsättningstillväxt till följd av detta. Vi förväntar oss ett starkt tillskott från Satmission med tanke på den delleverans om 7 mSEK som gjorts inom det ramavtal som annonserades kort efter tillträdet av aktierna i Satmission.

På torsdag den 31 augusti släpper Allgon sin rapport för årets andra kvartal. Vi såg positivt på Allgongruppens inledning av året då bolaget återgått till att uppvisa lönsamhet efter att ha genomfört åtgärder för att öka lönsamheten i de underliggande bolagen under 2016. Vi förväntar oss fortsatt tillväxt inom segmenten, men räknar främst med en högre tillväxt inom segmentet antenner då segmentet sedan mitten av maj även inkluderar förvärvet Satmission. En kort tid efter tillträdet av aktierna i Satmission meddelade Allgon att Satmission tecknat ett ramavtal med ett totalt kontraktsvärde om 70 mSEK givet att avtalet avropas i sin helhet under de kommande tre åren. I samband med detta meddelade bolaget att en första delleverans värd cirka 7 mSEK skulle ske i juni.

Vi förväntar oss därför att segmentet antenner som nu innefattar både Smarteq och Satmission kommer uppvisa en stärkt försäljningstillväxt samtidigt som vi förväntar oss att segmentets resultat belastas med kostnader relaterade till förvärvet. Sammanfattningsvis förväntar vi oss att koncernens omsättning uppgår till cirka 58 MSEK och att bolaget når ett EBITDA-resultat runt 1,9 MSEK.

Utöver ramavtalet som tecknats av Satmission har Allgon sedan senaste uppdatering även meddelat att Smarteq blivit utvald till antennleverantör för laddstolpar på den Italienska marknaden och att Åkerströms blivit beviljat ett bidrag för att bedriva utveckling av nästa generations industriell radiostyrning. I övrigt ser vi framemot att få en uppdatering i hur utvecklingen i bolaget har fortskridit under sommaren.

Download our latest Research Report from 2018-09-10

Download full report icon-download