ALLG B

Allgon

News article

Print

ALLGON: FÖRBÄTTRAD OMS, RES 2 KV, SVAGARE 3 KV PGA SEMESTRAR


STOCKHOLM (Direkt) Allgon, som handlas på First North, redovisar en nettoomsättning på 57,0 miljoner kronor under andra kvartalet 2017 (37,1). Det motsvarar en ökning med 53 procent.Ebitda, exklusive transaktionskostnader för förvärvet av ...

STOCKHOLM (Direkt) Allgon, som handlas på First North, redovisar en nettoomsättning på 57,0 miljoner kronor under andra kvartalet 2017 (37,1). Det motsvarar en ökning med 53 procent.

Ebitda, exklusive transaktionskostnader för förvärvet av Satmission, uppgick till 4,7 miljoner kronor (-0,7).

Periodens ebitda rapporterad uppgick till 3,2 miljoner kronor (-0,7).

Rörelseresultatet uppgick till 1,5 miljoner kronor (-2,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,6 procent (-6,1%).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 miljoner kronor (-5,1).

"Allgonkoncernen redovisar för andra kvartalet i rad upp ett positivt resultat. Vilket innebär att styrelsen och företagsledningen kan börja se framtiden an med tillförsikt, dock kommer tredje kvartalet att innebära en svagare försäljning beroende av semesterperioden men Allgonkoncernen utvecklas på det hela taget på ett tillfredställande sätt", skriver bolaget.

Det arbete som lagts ner på att omstrukturera Åkerströms produktflöde och produktion både i Kina och i Björbo börjar nu även synas i resultatet.

"Orderingången under året har varit god och faktureringen har stigit i takt med att leveranskapaciteten förbättrats", skriver bolaget.

Affärerna i Smarteq Wireless och WSI fortsätter att utvecklas som planerat. Dock utgör den överhettade arbetsmarknaden i Stockholm en utmaning då tillväxten hämmas av svårigheten att rekrytera kompetent personal, enligt bolaget.