ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Satmission tecknar nya avtal

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Under morgonen meddelade Allgon att det senaste förvärvet Satmission fortsätter att vinna nya avtal. Bolaget meddelar att Satmission har tecknat ett nytt avtal med en tjeckisk kund och ett nytt avtal med en kinesisk kund. Allgon uppger att avtalen tillsammans är värda 3 MSEK och att ordrarna är avsedda att levereras under Q4. Vi ser positivt på att Satmission fortsätter att vinna orders men nyheterna föranleder i nuläget inga förändringar av våra prognoser.

Allgon meddelar att det senaste förvärvet Satmission tecknat två nya avtal gällande sin satellitantenn-lösning Live Now. Den största ordern kommer från en tjeckisk kund som kommer att använda lösningen i sitt broadcastingsystem. Bolaget uppger att ordervärdet uppgår till 2,5 MSEK och att lösningarna är avsedda att levereras under Q4.

Den andra ordern kommer från en ny kinesisk kund verksam inom media. Ordervärdet uppgår till 0,5 MSEK och även denna order beräknas levereras under Q4. Även om ordervärdet är något lägre än den andra ordern finns det ett strategiskt värde i avtalet med tanke på den potential som finns i den kinesiska marknaden. Det finns därmed en möjlighet för ytterligare beställningar från kunden men även från andra kinesiska medieaktörer som vill följa den utveckling som pågår inom broadcasting där det ställs höga krav på kvalitativa och pålitliga produkter.

Vi ser givetvis positivt på att Satmission fortsätter att vinna avtal vilket styrker våra antaganden om att bolaget kommer att uppnå hög tillväxt under de kommande åren. Vi finner det även positivt att bolaget vinner avtal på den kinesiska marknaden som öppnar för goda möjligheter för Satmission. Storleken på dagens annonserade orders föranleder dock inga förändringar av våra prognoser för årets fjärde kvartal. 

Download our latest Research Report from 2018-08-16

Download full report icon-download