ALLG B

Allgon

News article

Print

ALLGON: KÖPER IIOX VIA APPORTEMISSION


STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Allgon förvärvar Industrial Internet of X, "IIOX", via apportemission. Transaktionen baseras på ett rörelsevärde om 5 miljoner kronor."Allgongruppen gör nu sitt femte förvärv och vi ...

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Allgon förvärvar Industrial Internet of X, "IIOX", via apportemission. Transaktionen baseras på ett rörelsevärde om 5 miljoner kronor.

"Allgongruppen gör nu sitt femte förvärv och vi närmar oss en årlig omsättning 250 miljoner kronor på rullande 12 månader", kommenterar Allgons vd Johan Hårdén.

IIOX utvecklar och säljer en molnbaserad Internet of Things-plattform för företagstillämpningar inom industri- och energisektorn.

Initialt tecknar Allgon ett samarbetsavtal med IIOX och påbörjar aktiviteter fram till tillträdet som beräknas ske i slutet av november 2017.

IIOX ingick tidigare i Wireless Maingate-koncernen och har sedan separationen från Wireless Maingate i januari 2015 redovisat underskott. Under hösten 2017 genomförs ett omstruktureringsprogram som innebär att bolaget koncentrerar sin verksamhet till Malmö och att kontoren i Karlskrona och Stockholm avvecklas. Programmet beräknas ge kostnadsbesparingar om 15,4 miljoner kronor på rullande årsbasis och ska vara slutfört på tillträdet.

"Sammantaget innebär det att bolaget inför 2018 är rustat för att generera positiva bidrag till Allgonkoncernens omsättning och resultat", skriver bolaget.

IIOX förväntas omsätta 7 miljoner kronor under 2017.

Huvudägarna i IIOX är Verdane Capital och vd Patrik Björkman.

I samband med transaktionen kommer Allgon även att ta över lån om cirka 8 miljoner kronor som tillskjutits av Verdane Capital för att finansiera omstruktureringsprogrammet enligt ovan. De övertagna lånen kommer att kvittas genom utgivande av nya aktier i Allgon.