ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: inför Q3 rapport

Onsdagen den 15 november publicerar Allgon sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Vi förväntar oss att omsättningen under perioden kommer att uppgå till cirka 47 MSEK och att bolaget uppvisar ett resultat på EBITDA-nivå runt 1,8 MSEK. Det tredje kvartalet förväntas vara säsongsmässigt svagare med tanke på semesterperioden under inledningen av kvartalet.

Som vi nämnt i tidigare uppdateringar påverkas Allgon av en viss säsongsvarition under kvartal 3 där försäljningen beräknas påverkas negativt på grund av semesterperioden i juli. Vi bedömer att det särskilt är de underliggande bolagen Åkerströms och Smarteq som förväntas påverkas av detta. Vi räknar därför med en lägre omsättning jämfört med föregående kvartal och förväntar oss att omsättningen under perioden kommer att uppgå till cirka 47 MSEK.

Vi förväntar oss dock att affärsområdena antenner och industriell radiostyrning uppvisar en positiv organisk tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Allgon har sedan Q3 2016 även förvärvat WSI och Satmission vilket beräknas leda till en total tillväxt om cirka 56% jämfört med föregående år.

Vi räknar således även med ett lägre resultat jämfört med föregående kvartal. Vi förväntar oss att koncernen uppvisar ett resultat på EBITDA-nivå runt 1,8 MSEK, vilket efter avskrivningar förväntas leda till ett rörelseresultat strax ovanför 0.

Bolaget har under kvartalet meddelat att Allgon tecknat avtal om att förvärva Industrial Internet of X (IIOX) som erbjuder IoT-plattformen IIOX CORE. Bland bolagets kunder återfinns företag som E.ON, DeLaval och Riksbyggen som använder plattformen för bearbetning och analys av maskindata. Allgon meddelade i samband med nyheten att plattformen kommer att inkluderas i WSI’s erbjudande mot industriella kunder och ser möjligheter för att plattformen på längre sikt även kommer att utgöra ett värde för Allgongruppens övriga bolag.

Delårsbokslutet för kvartal 3 publiceras onsdagen den 15 november. Vi återkommer i sedvanlig ordning med en kommentar efter rapportens offentliggörande. 

Download our latest Research Report from 2018-09-10

Download full report icon-download