ALLG B

Allgon

Press release

Print

Svenska Wireless System Integration, som ingår i Allgongruppen, har utvecklat en miljösensor för robotgräsklippare

Satsningen på sensorutrustade gräsklippare gör Husqvarna tillsammans med den ideella organisationen Quantified Planet, som stöttar forskningen för hållbar utveckling. De uppkopplade robotgräsklipparna som är med i projektet rullar i 30 ...

Satsningen på sensorutrustade gräsklippare gör Husqvarna tillsammans med den ideella organisationen Quantified Planet, som stöttar forskningen för hållbar utveckling. De uppkopplade robotgräsklipparna som är med i projektet rullar i 30 städer runt om i världen - från Tokyo till New York. Var fjärde timme laddas sensordata om bland annat uv-ljus, luftföroreningar och regnmängd över till Quanitied Planets och Husqvarnas olika molntjänster.

Tekniken som används för att samla sensordatan har tagits fram i ett samarbete mellan iot-bolaget Telit och WSI. I projektet har Telit levererat radiomodemet och nätverksnoden som används för att kunna skicka data från miljösensorn, medan WSI har bistått med projektledning och programvaruutveckling, bland annat.

Läs mer på Ny Teknik

https://www.nyteknik.se/automation/uppkopplade-robotgrasklippare-varvas-till-klimatforskning-6884179 

För ytterligare information kontakta:

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733-859219                                
E-post:  johan.harden@allgon.se

Om Allgon:  

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Redeye som cerfified adviser.

Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.