ALLG B

Allgon

Press release

Print

Information inför extra bolagsstämma i Allgon AB (publ)

Styrelsen får också meddela att aktieägare i Industrial Internet of X AB, 556989-1467, ("IIOX") som innehar 344.395.763 av totalt 345.663.991 aktier i IIOX, dvs 99,6% av samtliga aktier har accepterat att överlåta sina aktier i IIOX i ...

Styrelsen får också meddela att aktieägare i Industrial Internet of X AB, 556989-1467, ("IIOX") som innehar 344.395.763 av totalt 345.663.991 aktier i IIOX, dvs 99,6% av samtliga aktier har accepterat att överlåta sina aktier i IIOX i utbyte mot aktier i Allgon AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Johan Hårdén

Allgon AB

Tel.0733-859219                                

E-post:  johan.harden@allgon.se

Om Allgon:  

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Redeye som cerfified adviser.

Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.