ALLG B

Allgon

Press release

Print

Åkerströms Björbo AB som ingår i Allgongruppen, har tecknat avtal med Zinkgruvan Mining

Åkerströms har under 2017 visat på en god tillväxt och vi arbetar intensivt med att utveckla vår befintliga affär och vi vinner också helt nya kunder och affärskontrakt. Vi är väldigt glada att vi får förtroende som leverantör och inom ...

Åkerströms har under 2017 visat på en god tillväxt och vi arbetar intensivt med att utveckla vår befintliga affär och vi vinner också helt nya kunder och affärskontrakt. Vi är väldigt glada att vi får förtroende som leverantör och inom gruvindustrin blir vi allt starkare aktör där vi kan addera mervärden till våra kunder, Johan Hårdén VD Åkerströms

Zinkgruvan Mining är sedan 2004 ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining koncernen. Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass. Även silver utvinns i ett senare skede ur blykoncentratet. Zinkgruvan är Sveriges sydligaste gruva, belägen i samhället Zinkgruvan två mil från Askersund och sex mil söder om Örebro. Malmproduktionen under 2016 blev 1,2 miljoner ton producerad malm och omsättningen cirka 1 500 miljoner kronor. Företaget har 400 anställda och ett sextiotal entreprenörer.

För ytterligare information kontakta:

Johan Hårdén

Allgon AB

Tel.0733-859219                                

E-post:  johan.harden@allgon.se

Om Allgon:  

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Redeye som cerfified adviser.

Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.