ATORX

Alligator Bioscience

News article

Print

CANTARGIA: DANSKA SUNSTONE ÖKAR INNEHAV EFTER EMISSION - VD


STOCKHOLM (Direkt) Danska Sunstone Life Science Ventures kommer att öka sitt innehav i Cantargia i samband med bolagets nyemission."Sunstone kommer att ta mycket. De kommer att ta betydligt mer än sin pro rata andel", säger Cantargias ...

STOCKHOLM (Direkt) Danska Sunstone Life Science Ventures kommer att öka sitt innehav i Cantargia i samband med bolagets nyemission.

"Sunstone kommer att ta mycket. De kommer att ta betydligt mer än sin pro rata andel", säger Cantargias vd Göran Forsberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Sunstone Life Science Ventures är en dansk fond riktat mot hälsovård i tidig forskningsfas.

Sunstone Life Science Ventures hade vid utgången av september 2016 en ägarandel på 2,99 procent i Cantargia enligt Holdings.

I samband med konvertering av teckningsoptioner ökade Sunstone sin ägarandel till 4,5 procent under oktober.

Efter emissionen kommer Sunstone genom sitt deltagande att öka ägarandelen till cirka 6,6 procent.

Bland Sunstones övriga stora placeringar på den svenska börsen finns bland annat Alligator Bioscience där de per den 23 november var största enskilda ägare med ett innehav motsvarande 9,23 procent av kapitalet och rösterna.

Även i danska bolaget Nuevolution, noterat i Stockholm på First North, är Sunstone största ägare med en ägarandel på 20,84 prcoent vid utgången av september, enligt uppgifter från Holdings.
Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post