ATORX

Alligator Bioscience

Initiating coverage

Print

Alligator Bioscience: Ett glupskt bett på cancerområdet

Alligator är ett välfinansierat forsknings- och utvecklingsbolag inom immunonkologiområdet. Bolaget var relativt tidiga in i detta snabbväxande fält och har byggt upp stark intern kompetens inom området och en portfölj av projekt i tidig utveckling. Längst framskridna är ADC-1013 och ATOR-1015, där ADC-1013 är licensierat till Janssen Biotech (dotterbolag till Johnson & Johnson). Janssen hanterar och finansierar idag helt utvecklingen av projektet, som sedan början av 2015 är i fas I. Vi ser det som ett troligt scenario att projektet avancerar till fas II under andra halvåret i år, vilket vi bedömer kommer innebära en betydande milstolpebetalning från Janssen.

Redeye inleder bevakning av Alligator med ett fundamentalt motiverat värde på 44 kronor per aktie. Den främsta värdedrivaren är ADC-1013, men vi ser även bra möjlighet till värdeökning i bolagets övriga projekt närmaste två åren när de avancerar i utvecklingen.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post