ATORX

Alligator Bioscience

Press release

Print

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media fredagen den 17 februari i samband med bolagets bokslutskommuniké

Telefonkonferens för investerare, analytiker och mediaBokslutskommunikén för 2016 kommer att presenteras av Alligators VD Per Norlén och medlemmar ur bolagets ledningsgrupp.Tid: Fredagen den 17 februari 2017, kl. 10.00 (CET).Telefonnummer för ...

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Bokslutskommunikén för 2016 kommer att presenteras av Alligators VD Per Norlén och medlemmar ur bolagets ledningsgrupp.

Tid: Fredagen den 17 februari 2017, kl. 10.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Europa: +44 2030089803
Sverige: +46 856642696
USA: +1 8558315946
Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens: www.alligatorbioscience.se

Om Alligator
Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 31 december 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "ATORX". För mer information, se www.alligatorbioscience.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 537292
E-post: rpr@alligatorbioscience.com


Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post