ATORX

Alligator Bioscience

Research note

Print

Alligator Bioscience: Överraskande pengaregn

Likt en blixt från så gott som klar himmel kommer nästan 30 MSEK trilla in på bolagets konto närmaste halvåret. Vi kände till avtalet med Abclon Inc, men utökningen av tredjepartsavtalet från 2016 var överraskande. Pengarna blir ett bra tillskott till bolaget som redan är vid stadd kassa.

Alligators dotterbolag Atlas Therapeutics har sedan 2010 haft ett plattformssamarbete med sydkoreanska Abclon Inc. och så som vi uppfattar det (översatt från koreanska) arbetar Abclon med fyra projekt spunna utifrån detta samarbete. Det längst framskridna projektet, AC101, är en HER2 hämmande antikropp (samma måltavla som exempelvis Herceptin och Perjeta) som utvecklas med inriktning mot magsäcks- och bröstcancer. Prekliniska resultat indikerar på annan bindning till HER2, och har visat bättre effekt i kombination med Herceptin än Perjeta och Herceptin. 
 
Under 2016 tecknade Abclon ett licensavtal om totalt 16,5 MUSD med kinesiska Shanghai Henlius Biotech för AC101 gällande Kina och Taiwan. Det är detta avtal som idag utökats till en global omfattning, vilket aktiverar närliggande ersättningar på 10 MUSD. Alligator som fortsatt äger 35 procent av projektet kommer därmed erhålla 3,5 MUSD före eventuella skattekostnader, där första utbetalning sker i år och nästa under första halvåret 2019. 
 
Projektägandet i AC101 ligger verkligen vid sidan av kärnan i Alligator investeringscaset, som vi anser främst utgörs av ADC-1013 och ATOR-1015. Dagens besked innebär dock en bra extra förstärkning av en redan stabil finansiering, där bolaget per den sista september hade 478 MSEK i likvida medel och räntebärande tillgångar på en skuldfri basis. 
 
Aktiehandeln drog iväg ordentlig efter dagens pressmeddelande, men kursen föll snabbt tillbaka. Vår tolkning är att det vara nyhetstörstande investerare som var snabba på avtryckaren, men när det inte var ett nytt större licensavtal avtog entusiasmen. Allt annat lika, så borde kursreaktionen varit positiv med åtminstone 0,4 SEK, för det är värdet på vad som kommer Alligator tillhanda av detta. Därutöver kan vi tycka att  marknaden har en alltför njugg inställning till potential i Alligator, och har intagit en för försiktig syn på bolagets två huvudprojekt: ADC-1013 och ATOR-1015. Med ökad klinisk aktivitet i projekten ser vi potential att de får mer uppmärksammat, vilket kan driva en omvärdering.
 
Vi räknar med att Alligator inom kort inleder en första fas I-studie för ATOR-1015 (CTLA4 x OX40). Projektet har stor kommersiell potential om bättre biverkningsprofil kan uppvisas än redan godkända Yervoy. Huruvida det är möjligt är något som vi kommer få svar på relativt tidigt under den kliniska utvecklingen, vilket bör spä på intresset för aktien. 
 

Download our latest Research Report from 2018-11-14

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post