ATEL A

AllTele

Research update

Print

AllTele: Blandad kompott & case oförändrat

AllTeles intäkter uppgick till 213,1 MSEK (väntat 200), motsvarande en tillväxt på 22 % y/y samt 5 % sekventiellt. Avvikelsen är hänförbar till högre försäljning på både privat- och företagssidan.

Lönsamhetsmässigt uppgick EBITDA till 17,4 MSEK, motsvarande 8,2 % i marginal, att jämföra mot väntade 18,9 MSEK respektive 9,5 %. Avvikelsen är
framförallt hänförbar till en lägre bruttomarginal än prognoser. Enligt VD hade AllTele under kvartalet integrations- och förvärvskostnader på 3,2 MSEK.

Vi gör endast mindre estimatjusteringar utan påverkan på värderingen, base case och fair value range uppgår fortsatt till 21 kronor per aktie respektive
14-32 kronor.

Continue reading (pdf) icon-download