ANNX

Annexin Pharmaceuticals

Research update

Print

Håll ett öga på Annexin Pharmaceuticals

Detta är en översättning av den engelska initialanalysen som publicerades den 27 september 2018.

Vi inleder bevakning av Annexin Pharmaceuticals, ett världsledande biotechbolag inom Annexin A5 området. Vi ser de tidiga, kliniska faserna som risk-reducerade och att bolaget befinner sig i en unik position för att utvärdera den terapeutiska potentialen med läkemedelskandidaten ANXV inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post