ARISE

Arise

Research update

Print

Arise: 2015 - konsolideringsår

Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen av Stjärnarp. EBITDA inom Vindkraftdrift var 99 MSEK, vilket prickade vår prognos. Huvudfokus detta år är att bygga och driftsätta projektet Brotorp om 46 MW åt partnern BlackRock. Egna investeringar ligger nu på is och bolaget flaggar för utdelning 2016, alternativt återuppta expansionen om el och certifikatpriserna återhämtar sig. Våra prognoser och antaganden är i stort sett oförändrade. Värderingen ger ett motiverat värde omkring 25 kronor per aktie, nära 50% över dagens nivå. Främsta faktorn som väntas driva en omvärdering är stigande certifikatpriser som kan komma efter att beslut tas om att höja kvoterna.

Continue reading (pdf) icon-download