ARISE

Arise

Research update

Print

Arise: Överraskande starkt kvartal

Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att pristrenden på el och elcertifikat har fortsatt söderut. EBITDA från Vindkraftdriften steg till 62 MSEK, att jämföra med 41 MSEK i Q2 ifjol och vår prognos på 50 MSEK. Riksdagens och Stortingets beslut om höjda kvoter i elcertifikatsystemet har dessvärre senarelagts till i höst. Det innebär viss osäkerhet och lite av ett vänteläge. Arise kan ändå driva flera nya affärer framåt där huvudinriktningen är att leverera projekt samt drift och förvaltning av andra ägares parker. Våra prognoser och antaganden är i princip oförändrade även om det ser ut att bli en tidsmässig förskjutning i återhämtningen av el- och certifikatpriserna. Vår värdering indikerar ett motiverat värde omkring 27 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download