ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: lite bättre än väntat

Utfallet i Q4-rapporten blev lite bättre än vi räknat med. Dels till följd av något högre snittintäkter och dels ett större resultatbidrag från projektförsäljningarna.

Arise redovisar en nettoomsättning på 151 MSEK och EBIT 26 MSEK i det fjärde kvartalet. Resultatet inkluderar dock en nedskrivning av engångskaraktär om 32 MSEK i intressebolaget Jädraåsen som hänför sig till de stora nedskrivningar som genomfördes under Q3 ifjol. Justerat för detta var resultatet cirka 25 MSEK högre än vi hade räknat med. Skillnaden beror främst på ett högre resultat i de stora byggprojekt för externa kunder som resultatavräknas kontinuerligt. Troligtvis kommer det mesta från Brotorp som nu har färdigställts under budgeterad kostnad.

Segmentet Vindkraftdrift var också lite starkare än vi räknat med. Egen och samägd vindkraftdrift hade intäkter om 115 MSEK (vår prognos: 110) och EBITDA 95 MSEK (vår prognos: 86). Ingen utdelning lämnas, vilket heller knappast var väntat. Ledningen och den nye VDn Daniel Johansson håller telefonkonferens idag klockan 11. Vi återkommer med en längre analysuppdatering inom kort.

Download our latest Research Report from 2017-11-11

Download full report icon-download