ARISE

Arise

Research update

Print

Arise: Bra snurr på projektaffärerna

Fjolåret avslutades riktigt skapligt tack vare hög produktion och bra resultat i projektförsäljningen. Det redovisade resultatet tyngdes dock av en eftersläpande nedskrivning om 32 MSEK. EBITDA justerad för e.o. poster var 85 MSEK, ca 25 MSEK högre än vi hade räknat med. Nytillträdde VD’n Daniel Johansson har ännu inte indikerat någon kursändring för Arise. De närmaste åren ligger fokus på att leverera projekt åt externa ägare och att växa vidare inom drift och förvaltning. De nedpressade elpriserna på både spot- och terminsmarknaden gör att vi har justerat ned våra prognoser och antagande för kommande expansion. Värderingen i vårt base case indikerar ett motiverat värde omkring 24 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download