ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: stilje bland gungorna men snurr på karusellerna

Q1-rapporten var inte så pjåkig trots att perioden bjöd på mycket svagare vindar än normalt. Detta vägdes upp av bra vinster och kassaflöden i projektutvecklingen.

Sammantaget blev resultatutfallet i det första kvartalet ungefär som vi hade väntat oss. På aggregerad nivå redovisar koncernen 136 MSEK i nettoomsättning och minus 7 MSEK i resultat före skatt. Resultatet råkade faktiskt pricka vår prognos medan omsättningen var högre. Skillnaden beror på högre intäkter i segmentet Utveckling och förvaltning.

Årets första kvartal ger normalt sett den högsta elproduktionen på året. Nu i år var produktionen cirka 30% lägre, vilket redan hade rapporterats via bolagets månadsrapporter. Snittintäkterna för el och certifikat var 483 SEK per MWh, strax under vår prognos på 500 SEK. Segmentet Vindkraftproduktion blev därför aningen lägre än vi hade räknat med, både intäkts- och resultatmässigt.

Trots klena vindar hade Arise ett riktigt bra kassaflöde, vilket var en klar ljuspunkt i rapporten. Mycket tack vare slutavräkningen på projektet Brotorp som har gått bättre än planerat. Kassaflödet, efter investeringar och räntebetalningar, var cirka 90 MSEK under kvartalet. Nettolåneskulden minskade därför till 1 163 MSEK. Nettoskulden har reducerats med 256 MSEK under det senaste årets och kommer fortsätta minska även framöver. Alla egna investeringar ligger som bekant på is och verksamheten i övrigt genererar över tiden positiva kassaflöden även om det finns kortsiktiga variationer som är ganska stora.

Projekten Mombyåsen (33 MW) och Ryssbol (12 MW) uppges gå enligt plan eller bättre. Därefter finns nu ett par riktigt stora utvecklingsprojekt. Dels Solberg (75 MW) som skall levereras till Fortum i början av 2018. Det allra senaste som annonserats är Kölvallen (ca 180 MW) ligger antagligen längre fram i tiden. 

Download our latest Research Report from 2017-11-11

Download full report icon-download