ARISE

Arise

Research update

Print

Arise: Första kvartalet lite i lä

Ovanligt svaga vindar under inledningen av året gjorde att Arise inte alls fick den utväxling i resultatet som man vanligtvis har under årets första kvartal. Resultat före skatt hamnade därför på minus 7 MSEK, en försämring mot fjolårets 17 MSEK. På den positiva sidan noterar vi dock att segmentet Utveckling och förvaltning förbättrar resultatet och bidrar med ett starkt kassaflöde. Arise ser ut att bli fullbelagda med utvecklingsprojekt för externa kunder under de närmaste åren och har hittills genomfört dessa affärer med riktigt god lönsamhet. Pressade priser på el- och certifikatmarknaden gör att vi återigen trimmar våra prognoser något. Vår base case värdering minskar en aning och ger ett motiverat värde runt 23 kronor per aktie. Samtidigt konstaterar vi att aktien handlas med 50% rabatt mot eget kapital

Continue reading (pdf) icon-download