ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: inför rapport

Q2-rapporten släpps på tisdag den 19 juli. Svaga vindar gav låg elproduktion och med all sannolikhet ett negativt resultat längst ned i resultaträkningen.

Elproduktionen under det andra kvartalet uppgick till 116 GWh, cirka 14% under budget. Vår prognos för segmentet Vindkraftdrift är totala intäkter på 55 MSEK och EBITDA omkring 35 MSEK. Elpriserna har återhämtat sig en aning medan certifikaten däremot handlas till nya bottennoteringar. Arise har omkring hälften av produktionen prissäkrad på betydligt högre nivåer och vi räknar därför med att snittintäkten varit 470 SEK per MWh. Då elproduktionen var lägre än budgeterat under kvartalet innebär det att andelen som har sålts till låga spotpriser varit lägre än i normalfallet. Intäkter och resultat från projektförsäljningarna kommer sannolikt vara betydande. Men de är svåra att förutspå, i synnerhet på kvartalsbasis. Rapporten väntas vid 8-tiden på onsdag morgon den 19 juli. Ledningen håller en telefonkonferens med start klockan 11 samma dag.

Download our latest Research Report from 2017-11-11

Download full report icon-download