ARISE

Arise

Research update

Print

Arise: Bohult säljs till Allianz

Det säsongsmässigt svaga Q2 tyngdes av klena vindar och en extra nedskrivning i resultaträkningen. Resultat före skatt landade därför på minus 34 MSEK, klart lägre än fjolårets minus 7 MSEK. Utvecklingsprojekten, Mombyåsen och Ryssbol, uppges gå enligt plan eller bättre och kommer sannolikt ge ett större avtryck i resultatet då de levereras i höst. Arise har nu avtalat om försäljning av Bohult till ett pris om minst 19,1 MEUR, vilket ligger i närheten av bokfört värde. Vi gör endast marginella justeringar i våra prognoser och antaganden denna gång. Vår base case värdering indikerar ett motiverat värde runt 24 kronor per aktie. Försäljningen av Bohult ger stöd för det vi har konstaterat tidigare, att aktien värderas alltför snålt då den handlas till 50% rabatt mot eget kapital.

Continue reading (pdf) icon-download