ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: stigande elpriser inger hopp

Q3-rapporten var sammantaget ungefär som väntat. Lite bättre snittpriser hamnade på plussidan medan vi hade räknat med mer intäkter från resultatavräkning i utvecklingsprojekten. Byggandet av de nya parkerna uppges dock gå enligt plan eller bättre och kommer istället att synas i resultaträkningen de kommande kvartalen.

Arise totala resultaträkning visar intäkter om 77 MSEK och EBIT minus 1 MSEK. Vi hade räknat med högre intäkter (från projektutvecklingen) medan resultatet var precis som väntat. Inom segmentet Vindkraftdrift (helägt samt 50% av Jädraåsen) var intäkterna 58 MSEK och EBITDA 39 MSEK. Båda var 5 MSEK högre än vår prognos. Eftersom produktionen redan var känd beror skillnaden på högre genomsnittliga intäkter för el och elcertifikat. Spotpriserna på elmarknaden har som bekant stigit rejält sedan i somras och terminskontrakten har också börjat röra sig uppåt även om det går betydligt långsammare.

I rapporten uppges att projekten Mombyåsen och Solberg fortlöper bättre än plan samt att Ryssbol förväntas bli färdigställt enligt plan. Resultatavräkningen i Q4 och Q1-17 bör därmed ge klart större resultatbidrag än vad vi såg nu i detta kvartal. Ledningen håller en telefonkonferens med start klockan 11. Vi återkommer inom kort med sedvanlig analysuppdatering. 

Download our latest Research Report from 2017-11-11

Download full report icon-download