ARISE

Arise

Research update

Print

Arise: Ett par ljusglimtar

Stigande elpriser under hösten gav under Q3 ett lite bättre utfall inom Vindkraftdrift än vi hade räknat med. Segmentets totala intäkter (helägda och Jädraåsen): 58 MSEK och EBITDA 39 MSEK, båda 5 MSEK över vår prognos. Resultatbidraget från projektutveckling var begränsat i Q3 men bör lyfta nu i Q4. Då driftsätts Ryssbol och Mombyåsen och den senare uppges ligga före plan och under budget. Försäljningen av Bohult kommer också ge en liten reavinst. Solberg, som är nästa års stora projekt om 75 MW ligger hittills också före tidsplan. Pipen av utvecklingsprojekt ser ut att fyllas på och elpriserna för 2016-17 har återhämtat sig skapligt. Prognosjusteringarna är ändå relativt små då detta redan låg i våra antaganden. Vår Base case värdering indikerar ett motiverat värde runt 26 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download