ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: ny huvudägare

De senaste dagarna annonserades ett par större ägarförändringar som innebär att Jan Barchan är ny huvudägare i Arise. Vi noterar även att branschkollegan Rabbalshede Kraft skall genomföra en riktad emission som ger en intressant värdeindikation av bolaget. Vi kan nu också konstatera att Q4 bjöd på riktigt goda vindar och hög produktion, men baksidan av detta mynt är att certifikatpriserna har pressats.

Arise fick nyligen en ny huvudägare i form av Jan Barchans Briban Invest. Han flaggade upp för 14,9 procent av kapitalet, således något över ”Claesson & Anderzén med bolag” som har 12,4 procent. Samtidigt har norska Statkraft AS avvecklat hela sitt innehav motsvarande 7,5 procent av aktiestocken. Jan Barchan har tidigare främst investerat i teknikbolag och Arise framstår därför som lite udda. Vi har också svårt att bedöma vad som fått honom intresserad av Arise. Däremot kan vi konstatera att flera av hans tidigare engagemang har varit mycket långsiktiga. Att norska Statkraft, som är en industriell aktör, kastar in handduken kan givetvis tolkas som en negativ signal. Det kan dock bero på andra strategiska överväganden snarare än av rent affärsmässiga skäl.

Rabbalshede Kraft gör riktad emission
I förra veckan meddelade branschkollegan att de skall göra en riktad emission om cirka 300 MSEK. Emissionen riktar sig till två nya ägare: Greystone Infrastructure Fund samt STRP Infrastructure Fund. Vad gäller åtminstone Greystone så är det en väletablerad internationell aktör som utvärderar investeringar på en mängd olika marknader.

Priset i emissionen är 8,50 SEK per aktie vilket är strax över bokfört värde (enligt Q3-rapporten: 8,26 SEK per aktie). Enligt Rabbalshede Kraft motsvarar priset en marknadsmässig värdering av bolaget. Det framstår givetvis som logiskt eftersom eget kapital då avspeglar att tillgångarna är korrekt värderade. Det ger en värdering av hela verksamheten (EV, pre-money) om cirka 2,1 mdr SEK. Arise EV (börsvärde + nettoskuld) är i dagsläget cirka 1,84 mdr SEK, alltså lite lägre än Rabbalshede. De båda bolagen är relativt jämförbara, med skillnaden att Arise faktiskt har lite större vindkraftstillgångar. Lite beroende på hur man räknar är Arise cirka 20 procent större, men värderas alltså drygt 10 procent lägre än vad priset sattes till i Rabbalshedes riktade emission. Arise hade för övrigt ett eget kapital om 30 SEK per aktie i sin Q3-rapport, 50 procent över dagens börskurs.

Blåsigt i Q4, men pressade elcertifikat
Inför bokslutsrapporten, som släpps den 17 februari, kan vi konstatera att elproduktionen varit långt över budget under Q4. Starka vindar, framförallt i december gjorde att produktionen hamnade cirka 25 procent högre än väntat. Den andra sidan av detta mynt är tyvärr att elcertifikatpriserna har pressats under hösten. Bland annat då tilldelningen av certifikat till vindkraftsproducenterna blev hög. Elpriserna har varit förhållandevis stabila men totalt sett är prisnivåerna för el och certifikat på en lite lägre nivå nu i januari jämfört med vad vi hade hoppats på. Beträffande resultatutfallet i Q4-rapporten så bör det dock bli avsevärt högre än vår tidigare prognos tack vare en blåsig höst. Vi återkommer med mer detaljerade siffror och förväntningar när vi närmar oss rapportdatumet.  

Download our latest Research Report from 2017-11-11

Download full report icon-download