ARISE

Arise

Press release

Print

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise bokslutskommuniké 2016

Telefonkonferensen nås på telefonnummer:Sverige:                                          08 50 510 036 UK: (local):                                    020 3059 8125Övriga ...

Telefonkonferensen nås på telefonnummer:

Sverige:                                          08 50 510 036 

UK: (local):                                    020 3059 8125

Övriga länder:                              + 44 20 3059 8125

Lösenord:                                      Arise

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att få tillgång till denna gå in på länk http://www.investis-live.com/arise/587f532e7b6fba170040b9b8/ioj2a 

Efter konferensen kommer också en inspelad version att finnas på denna länk.

Halmstad den 7 februari 2017

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Bibbi Franzén, Informationschef, +46 706 79 79 27

E-mail: bibbi.franzen@arise.se

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 11.30 CET.