ARISE

Arise

Press release

Print

Januari månads produktion 69,9 GWh

Normala vindar under januari månad resulterade i en elproduktion om 69,9 GWh, jämfört med månadens budget om 70,1 GWh.Månadens produktion fördelade sig på 28,9 GWh egen produktion och 41,0 GWh samägd produktion, jämfört med månadens ...

Normala vindar under januari månad resulterade i en elproduktion om 69,9 GWh, jämfört med månadens budget om 70,1 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 28,9 GWh egen produktion och 41,0 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 36,0 GWh respektive 34,1 GWh.

Efter noggrann analys av produktionens fördelning över året, har Arise valt att uppdatera budgetens månadsfördelning för de helägda parkerna. Årsbudgeten är oförändrad.

Halmstad den 10 februari 2017

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 14.30 CET.