ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: inför rapport

Bokslutsrapporten släpps på fredag morgon den 17 februari. Produktionen i Q4 hamnade långt över budget och borgar för en resultatmässigt stark avslutning på fjolåret även om priserna på el och i synnerhet elcertifikat har varit svaga.

Vi räknar med att segmentet Vindkraftdrift (helägda och 50% av Jädraåsen) kommer redovisa intäkter och resultat på ungefär samma nivå som i Q4 2015. Det vill säga totala intäkter 115 MSEK och EBITDA runt 95 MSEK. Produktionen var rekordartad nu i det fjärde kvartalet, cirka 25 procent över budget. Snittintäkterna ser dock ut att ha varit lite lägre än vi tidigare hade räknat med. Både till följd av att en större andel har sålts på spotmarknaden där priserna varit lägre och då spotpriserna successivt försvagades under kvartalet. I synnerhet för elcertifikaten.

Under Q4 har ett par stora utvecklingsprojekt resultatavräknats, vilket förhoppningsvis ger ett betydande avtryck i resultaträkningen. Vi tror att koncernens EBITDA hamnar omkring 55-60 MSEK. I så fall bör EBIT bli cirka 35 MSEK och resultat före skatt runt 15 MSEK. Kassaflödet kommer vara starkt och nettolåneskulden bör ha minskat till en bit under 1,1 mdr SEK. Bokslutsrapporten publiceras på morgonen den 17 februari. Telefonkonferens med ledningen startar klockan 11.00.

Download our latest Research Report from 2017-11-11

Download full report icon-download