ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: fyller krigskassan via konvertibelemission

Utfallet i Q4-rapporten var som väntat riktigt starkt både resultat- och kassaflödesmässigt. Arise annonserar en företrädesemission av konvertibler för att kunna växa och vara aktiv i en kommande konsolidering av vindkraftsbranschen.

Nyhetsmässigt är den föreslagna konvertibelemissionen det mest intressanta beskedet som kom i bokslutsrapporten. Bolaget uppger att några av de större ägarna har ställt sig bakom en företrädesemission av konvertibler om cirka 245 MSEK. Ett av skälen som anges är att Arise förväntar sig en konsolidering av branschen och vill då kunna vara aktiv och expandera i samband med detta. Det är säkert en korrekt analys att det kommer ske någon form av konsolidering. Många vindkraftsägare hade helt andra kalkyler kring prisnivåerna på el och elcertifikat när investeringarna gjordes och kan ha svårt att klara sina finansieringsåtaganden.

Det resultatmässiga utfallet i Q4 var riktigt starkt, vilket dock var väntat. Sammantaget i koncernen redovisas EBITDA 61 MSEK och resultat före skatt 12 MSEK, vilket nästan prickar vår prognos. Segmentet Vindkraftdrift (helägda och 50% av Jädraåsen) hade aningen lägre resultat än väntat, vilket således berodde på något högre kostnader. Vad gäller leveranserna av de stora utvecklingsprojekten som färdigställdes under 2016 så har Ryssbol avräknats under Q4. Arise uppger att Mombyåsen förväntas att avräknas nu i Q1. Där borde således finnas ytterligare potential till positivt resultatbidrag. Byggnationen av Solberg uppges fortsätta att löpa bättre än plan. Sammantaget en solid rapport från Arise. Det är däremot svårt att bedöma hur konvertibelemissionen kommer att tas emot och huruvida Arise redan har konkreta planer för hur pengarna skall användas. Ledningen håller en telefonkonferens idag klockan 11.00. 

Download our latest Research Report from 2017-11-11

Download full report icon-download