ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: inför rapport

Bokslutsrapporten släpps på fredag den 16 februari. Goda vindar i Q4 borgar för en resultatmässigt skaplig avslutning på 2017.

Elproduktionen i Q4 uppgick till 202 GWh, vilket är cirka 10 procent över budget. Därmed hamnade även helårssiffran, 635 GWh, något över budgeterade 628 GWh som är ett bedömt normalår. Samtidigt har elpriserna varit aningen svagare än vi förväntat oss med tanke på årstiden. Men nettoeffekten på periodens resultat bör ändå bli positiv jämfört med vad vi tidigare räknat med.

Vår Q4-prognos för segmentet Vindkraftdrift (helägda och 50% av Jädraåsen) är intäkter om sammanlagt dryga 90 MSEK och EBITDA 70 MSEK. Jämfört med Q4 2016 är det väsentligt lägre, men året innan låg elproduktionen på en rekordnivå. Vi tror att EBITDA i koncernens resultaträkning hamnar runt 40 MSEK. EBIT bör i så fall landa omkring 20 MSEK och resultat före skatt kring nollstrecket. Vi har då räknat med att resultatbidraget från projektaffärerna var relativt begränsat under kvartalet.

Vi räknar inte med någon utdelning till aktieägarna. Det är inte helt omöjligt men skulle förvåna oss med tanke på att bolaget tog in pengar via sin konvertibelemission under fjolåret. Arise prioriterar förmodligen istället att sänka skuldsättningen. Rapporten släpps vid 8-tiden på morgonen nu på fredag den 16 november. Telefonkonferens med ledningen startar klockan 11.00.

Download our latest Research Report from 2018-07-20

Download full report icon-download