ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: Starkt Q3-resultat och ökad optimism

Arise levererar ett klart starkare resultat än väntat under Q3. Rapporten andas också stor optimism där bolaget nu räknar med att kunna redovisa vinst framöver.

Utfallet i Q3-rapporten var långt över våra prognoser: nettoomsättning 150 MSEK (vår prog: 80 MSEK) och EBITDA 90 MSEK (vår prog: 35 MSEK). Skillnaden ligger inom segmentet Utveckling & förvaltning där resultatbidragen från projektaffärerna blev mycket högre än vi hade räknat med. Vad det i sin tur beror på framgår inte. Inom segmenten Vindkraftdrift var utfallet bara aningen högre än vi hade räknat med till följd av något högre snittintäkter för el och certifikat.  

Rapporten andas mer framåtanda och optimism än vad ledningen tidigare har givit uttryck för. Bland annat räknar de med att framgent kunna redovisa positiva och stigande underliggande resultat. Helårsresultatet före skatt 2018 väntas ”väl överstiga 30 MSEK”. Av vd ordet tolkar vi det också som att Arise öppnar upp för att bolaget snart kommer börja ge aktieägarna utdelning. Men dessutom siktar de på att fortsätta och till och med öka takten i projektaffärerna. Ambitionen är att sälja Skaftåsen (ca 165 MW) under 2019 och två andra riktigt stora parker (totalt ca 200 MW) under år 2020.

Rapporten bör tas emot positivt av aktiemarknaden. Bolaget har kapitalmarknadsdag nu idag med start klockan 9.30. Vi återkommer inom kort med våra intryck därifrån och en uppdatering av prognoser och värdering.

Download our latest Research Report from 2018-11-12

Download full report icon-download