AZA

Avanza Bank

News article

Print

AVANZA: VD HAR KÖPT 1.000 AKTIER


STOCKHOLM (Direkt) Avanzas vd Johan Prom har köpt 1.000 aktier i bolaget, enligt Finansinspektionens insynslista.Aktierna köptes på måndagen i två omgångar för 341 respektive 349 kronor, och kostade sammantaget 345.000 kronor.Enligt bolagets ...

STOCKHOLM (Direkt) Avanzas vd Johan Prom har köpt 1.000 aktier i bolaget, enligt Finansinspektionens insynslista.

Aktierna köptes på måndagen i två omgångar för 341 respektive 349 kronor, och kostade sammantaget 345.000 kronor.

Enligt bolagets hemsida ägde vd:n per senaste årsskiftet 1.000 aktier och 10.000 teckningsoptioner i Avanza.