AVEG B

Avega Group

Research update

Print

Avega Group - Stark lönsamhet i Väst

Avegas Q4 rapport var något svagare än vi hade väntat oss. Bolaget rapporterade en försäljning på 112 MSEK (prognos 119), vilket motsvarade en nedgång med -4,5 procent jämfört med Q4 2014. EBIT-marginalen var något svag och tyngdes av engångseffekter i form av lön till avgående VD. Primärt påverkade en högre personalomsättning än normalt kvartalet negativt. Positivt är att region Väst levererade ett rekordresultat under kvartalet främst på grund av en stark marknad inom Fordonsindustrin.

Avega föreslår en bibehållen utdelning på 1,10 SEK per aktie. Vi hade förväntat oss en höjning och ser detta som en försiktighetsåtgärd från bolagets sida. Den uteblivna höjningen medför att vi blir något mer konservativ gällande våra estimat för nästkommande år än tidigare.

Vårt motiverade värde i Base-case uppgår nu till 22 SEK per aktie. Våra övriga scenarion, Bear- och Bull-case, indikerar ett värde på 13 respektive 31 SEK per aktie. Givet dagens direktavkastning handlas aktien på historiska nivåer.

Continue reading (pdf) icon-download