AVEG B

Avega Group

Research update

Print

Avega Group: Rekrytering är fokus

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Stockholm utvecklas relativt stabilt med en mindre försäljningsnedgång. Rekryteringsarbetet i Öresund börjar ge frukt och Väst levererar fortsatt på topp. Efterfrågan på marknaden är väldigt god, men Avega har fortsatta svårigheter att matcha detta med nettorekrytering, vilket drabbar tillväxten.

Vi gör enbart mindre prognosförändringar och vårt motiverade värde, i Base-case, är oförändrat på 24 SEK per aktie. Får Avega fart på rekryteringen finns det potential i aktien, annars ser vi den som rättvist värderad kring dagens nivåer.

Continue reading (pdf) icon-download