AXIC A

Axichem

Research note

Print

Axichem – Med stormsteg framåt

Idag meddelade Axichem två viktiga nyheter. Bolaget har inlett en stor salmonella studie i Kina och ansökt om ett internationellt patent för aXipheen feed i fjäderfäfoder.

Aktien reagerade väldigt positivt på dessa nyheter och var som mest upp över 50 procent under dagen, vid stängningen kunde det noteras en uppgång på närmare 14 procent. Bolaget har alltså dels registrerat en internationell patentansökan för aXiphen feed som ingrediens i fjäderfäfoder och, kanske det mest intressant, inlett ett sammarbete för en omfattande studie kring aXipheen feeds salmonella hämmande effekter.

Axichem kommer samarbeta med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University och en stor kinesisk kycklingproducent för att genomföra en större studie för att följa upp och få bekräftat resultat från tidigare studier, som visat att aXiphen feed har positiv verkan när det gäller att förebygga salmonella i fjäderfän.

Studien kommer genomföras på omkring 2000 kycklingar som utfodras med aXiphen feed för att sedan undersökas löpande under studietiden för salmonellasmitta i avföring samt smitta i fåglarna, resultatet jämförs sedan med motsvarande prover från en population med kycklingar som inte har utfodrats med aXiphen feed. Studien beräknas pågå under 3-4 månader, vilket borde betyda ett resultat presenteras (eller att studien slutförs) någon gång i mars/april nästa år.

Vi ser det som att denna studie är ytterst viktig för Axichem och utfallet kommer kunna ha en stor påverkan på försäljningspotentialen för aXiphen feed. Vidare finner vi det som lite extra intressant att studien utförs i Kina som är en jättemarknad för kycklinguppfödning och tillika foderindustrin. Att studien även genomförs tillsammans med en större kinesisk kycklingproducent är också positivt då det kan leda till viktiga försäljningskontakter (kontrakt?) i framtiden.

Vi tycker att dagens två viktiga nyheter visar på bolagets fortsatta fokus kring att kommersialisera sin naturanalog aXiphen, resurser läggs (god kapitalallokering) på fjäderfäfoder marknaden ser vi som klart positivt då vi finner att det är den intressantaste av bolaget målmarknader.

Vårt motiverade värde i Base-case uppgår till 9 SEK per aktie, som också tangerades under dagens handel. Vid ett fortsatt positivt momentum kring aktien borde denna nivå vara inom räckhåll. 

Download our latest Research Report from 2017-08-29

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post