AXIC A

Axichem

Research update

Print

Axichem - Storskalig studie inledd

Den största nyheten sedan vår senaste analysuppdatering är att Axichem har inlett en storskalig studie för att ytterligare kartlägga aXiphen-feeds salmonellahämmande effekter. Vi förväntar oss ett resultat under mars/april 2016. Utfallet av denna studie kommer vara den enskilt största katalysatorn för aktien i närtid. Axichem har också ansökt om ett globalt patent för aXiphen-feed som tillskott i kycklingfoder

Studien utförs i Kina som är världens största producent av fjäderfäfoder (18 procent av världsmarknaden under 2014). Vi är positiva till att studien utförs tillsammans med en stor foderproducent då det borde leda till möjliga försäljningskontakter vid en kommersialisering.

Vi tycker bolaget fortsätter på rätt spår med ett tydligt mål att kommersialisera aXiphen. Fjäderfäfoder marknaden är den av bolagets målmarknader vi finner mest attraktiv. Vi har reviderat vår försäljningsprognos något, vilket leder till en nytt motiverat värde på 8 (9) SEK i Base-case.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post