AXIC A

Axichem

Research update

Print

aXichem: aXiphen® visar sin styrka

Under det andra kvartalet har aXichem meddelat ytterligare positiva resultat när aXiphen® använts som tillväxtpromotor och salmonellahämmare på kycklingar. Utöver det har bolaget också meddelat att aXiphen® har en förmåga att hämma uppkomsten av salmonella hos svin. Vidare beräknas GRAS-godkännandet alltjämt vara klart under hösten.

På den negativa sidan har bolaget meddelat att de har återkallat sin ansökan avseende Novel Food-godkännandet, vilket är en förutsättning för kommersialisering i Europa. Detta innebär således att tidsplanen har reviderats och att kommersialiseringen på den europeiska marknaden kommer att dröja.

Vår övergripande bild av bolaget är intakt. Vi ser en stor potential i bolagets produkt, men resan till storskalig försäljning är dock inte spikrak. Därmed upprepar vi vårt motiverade värde, i Base case, till 6,8 SEK per aktie. Vårt Bear case uppgår till 3,5 SEK per aktie och Bull case till 13,6 SEK per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post