BETS B

Betsson

News article

Print

BETSSON: FÖRESLÅR INLÖSEN 9:40-9:60 KR/AKTIE (SME 9:00)(NY)

(Lägger till: från tredje stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Betsson föreslår en överföring till aktieägarna via ett automatisk inlösen om 9:40 - 9:60 kronor per aktie, motsvarande en ökning med 34 - 37 procent från föregående år ...

(Lägger till: från tredje stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Betsson föreslår en överföring till aktieägarna via ett automatisk inlösen om 9:40 - 9:60 kronor per aktie, motsvarande en ökning med 34 - 37 procent från föregående år (7:00).
Analytikerna hade i snitt väntat sig en utdelning om 9:00 kronor per aktie, enligt SME Direkt.
Förslaget, som motsvarar 75 procent av resultatet för 2011, innebär en total överföring till aktieägarna om 396 miljoner kronor. 
"I det fall kvarvarande köpeskilling till Betsafes forna aktieägare på 12,5 miljoner euro betalas i mars genom överföring av nyemitterade Betsson aktier så kommer föreslagen utdelning per aktie att förändras", motiverar Betsson intervallet i utdelningsförslaget.