BINV

Bioinvent International

Market Cap 870.0M

Bioinvent är ett bioteknikbolag med säte i Lund, Sverige. Bolaget har ett ursprung från sitt antikroppsbibliotek n-CoDeR, som legat till grund för ett antal partneravtal och de egna projekten.   Verksamheten är framför allt inriktad på att ta fram antikroppsbaserade läkemedel mot cancer och under de senaste åren mer specifikt på det snabbt växande fältet immunonkologi (I/O). tf vd för bolaget är Björn Frendeus och organisationen uppgår till 56 anställda.  Bolaget har tre kliniska program BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom och delägda THR-317 som utvecklas för behandling av diabetiskt makulaödem. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller (TAM). I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc kring TAM. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas.  Under 2017 hade bolaget en omsättning på drygt 45 miljoner kronor som utgörs av ersättningar från partners och kontraktstillvkerning.  

+ more

Redeye Research

Reports

Notes