BINV

Bioinvent International

Research update

Print

Bioinvent: Fortsatt väntan på licensavtal

Efter en svag avslutning av 2014 är bolaget beroende av att det levereras kommersiella avtal i år, för att finansiera verksamheten. Marknadens förväntningar på att det kommer levereras avtal är dock lågt ställda, vilket även gäller för projekten. Bioinvents mest värdefulla tillgång är BI-1206 (non-Hodgkins lymfom), där fas I/II-studie väntas starta mot slutet av 2015. En bra lösning som minimerar kostnaderna för Bioinvent till dess att data genererats i studien.

Vi har tagit ned förväntningarna på projektet BI-505, vilket slår mot vårt motiverade värde som nu uppgår till 3,9 (4,9) kronor per aktie. Nya projekt i klinisk fas och intäktsgenererande licensavtal är viktiga komponenter som behöver falla på plats för att få kurstrenden att vända uppåt.

Continue reading (pdf) icon-download