BINV

Bioinvent International

Research update

Print

Bioinvent: Flyttar fram positionen

Bolaget är i ett intressant läge där de tre huvudprojekten BI-505, BI-1206 och TB-403 står i ett läge där kliniska studier påbörjas. Vi räknar med att detta ytterligare stärker intresset för bolaget och projekten. Därtill ser vi möjligheter till ett ökat nyhetsflöde, vilket även det väntas ha en positiv effekt på intresset för aktien.

BI-1206 är bolagets mest intressanta projekt och inför förestående kliniska studier har vi höjt våra förväntningar på dess potential. Vi räknar med en potential på över 1 miljard dollar per år utifrån dess möjlighet att potentiera och övervinna resistensutveckling för väletablerade behandlingar så som Rituxan.

Höjda prognoser för BI-1206 är främsta förklaring till vårt höjda motiverade värde som uppgår till 6,4 (4,8) kronor per aktie. Värderingen mot jämförbara bolag framstår fortsatt attraktiv.

Continue reading (pdf) icon-download